Om EU lovgivning

Lovgivning foretages både nationalt og internationalt

Selvom Danmark er med i EU, så er det ikke al international lovgivning, som man nationalt skal underlægges. Man arbejder med både internationale og nationale lovgivninger, samt begreber såsom "direktiv" og "forordning".

EU Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018, hvor den skal kunne efterleves til fulde. Der er omkring 150 punkter i loven, som vil blive individualiseret for Danmark af Justitsministeriet.

Forordninger

Når der laves en forordning på EU plan, gælder det at en "forordning" er en bindende retsakt. Det skal følges i alle enkeltheder i hele EU.;

Direktiver

Når der udstedes et EU direktiv, så er et "direktiv" en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå. Det er dog op til det enkelte land at beslutte hvordan. Direktivet fastsætter nogle ønskede mål og retningslinier, samt f.eks.mindstekrav eller maksimum grænser, men det er op til hvert enkelt land at lave sine egne love om, hvordan det skal gennemføres.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net