Vejledninger

Gennem vores medlemskab af DI og ITEK, udarbejder vi som rådgivere i Sikkerhedsudvalget, en række vejledninger  på IT sikkerhedsområdet, som vi her giver eksempler på.

Cloud Computing og Outsourcing vejledning

Vejledning mod elektronisk Industrispionage fra udlandet

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net