ISO27000 standarder

ISO27000 dækker over en række internationale standarder indenfor informations sikkerhed. ISO27000 er informativ og giver en oversigt over de enkelte ISO2700x standarder, samt definerer begreber. Når en standard betegnes normativ,- betyder det at den stiller specifikke krav, andre standarder giver blot retningslinier.

ISO/IEC 27001 er således en normativ standard – det vil sige, at den stiller krav – i en serie af standarder kaldet 27000-familien af standarder. Den anden normative standard er ISO/IEC 27006. I familien indgår der udover de to normative standarder en række standarder med retningslinjer for, hvordan en organisation kan implementere og overholde de normative standarder.

dette link findes en række offentlig tilgængelige standarder, bl.a. ISO27000 (men ikke ISO27001 eller ISO27002 m.fl.). Disse er betalings løsninger og kræver et login, ca 850 DKK for ISO27001 dokumentet til en bruger incl. Et års opdateringer, eller ca. 2700,- DKK for hele samlingen af ISO standarder

Nedenfor er en oversigt over de vigtigste standarder i 27000-familien:

ISO/IEC 27000 er retningslinjer og indeholder en oversigt over 27000-familien samt de definitioner og forudsætninger, der anvendes i resten af standarderne

ISO/IEC 27001 er normativ og indeholder krav til, hvorledes et informations sikkerhedsledelses system skal implementeres og vedligeholdes

ISO/IEC 27002 er retningslinjer  - indeholder en liste af alment anerkendte kontroller, der kan bruges som hjælp ved udvælgelsen og implementeringen af de kontroller, der er nødvendige for at opnå passende informationssikkerhed i en given organisation

ISO/IEC 27003 er retningslinjer - indeholder retningslinjer for implementering af ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27004 er retningslinjer - indeholder retningslinjer for, hvordan man kan måle effektiviteten af et informations sikkerhedsledelses system

ISO/IEC 27005 er retningslinjer - indeholder retningslinjer for risikovurdering og risikostyring

ISO/IEC 27006 er normativ - indeholder krav til organisationer, der skal certificere andre organisationer efter ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27007 er retningslinjer og indeholder retningslinjer for, hvordan man kan udføre revision af et informations sikkerhedsledelses system

Derudover findes en række standarder specifikt rettet mod enkelte brancher:

27010 – Vejledning for inter-sektor og inter-organisatoriske kommunikation

27011 – Guide til telecomms baserede organisationer

27019 – Guide til processen kontrolsystemer i energiselskab industrien

27799 - Healthcare informatik - Informationssikkerhed i sundhedsorganisationer

dette link findes endvidere en række whitepapers, case studies m.m.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net