CMM / Modenhedsmodel

Capability maturity model /modenheds model er en række "levels" man med fordel kan inddele processer I, således at Level 1 er den tilfældige, ad.hoc proces og Level 5 der er den mest modne proces, der er sat i system og optimeret.
Dette er en udmærket metode til at opnå erkendelse af hvilke niveauer der bør foretages indsats omkring.

Level 1: Den initielle fase for en proces. Præget af tilfældighed og kaos. Processen kan ændres fra gang til gang og er ikke defineret, styret eller optimeret på nogen måde

Level 2: Ad hoc processen er nu blevet til noget der gentages over tid. Den er stadig ad hoc præget, idet den ikke er veldokumenteret

Level 3: Processen gentages, er defineret og dokumenteret, med en vis standardisering i organisationen. Der er en konsistent praksis omkring at bruge processen

Level 4: Den styrede og redegjorte (kvanteficerede) fase. Her er indsamlet data omkring processen for at kvalitets sikre denne. Der forefindes data til at kvantificere processen ved f.eks. at måle på dele af processen.

Level 5: er den sidste og mest modne fase, hvor data fra Level 4, samt kvalitativt feedback (f.eks. brugerens meninger om processen) er indsamlet og bruges til løbende at optimere den i forvejen veldokumenterede og styrede proces.

CMM stammer oprindeligt fra software udvikling, men kan bruges til at beskrive modenhed i en lang række processer, herunder styring og viden om informations sikkerhed.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net