Standarder, IT Politikker, vejledninger m.m.

Her finder du vejledninger om sikkerhedskrav til hosting, cloud, persondatalov, forklaringer på ISO standarder såsom ISO27001 og ISO27002, samt forslag og hjælp til at skabe IT politikker.

På portalen er der mulighed for at teste at IT politikker efterleves af både de eksterne konsulenter virksomheden bruger, såvel som af medarbejdere nationalt og globalt. Tests kan endda designes individuelt så de 100% matcher den enkelte virksomheds krav og ønsker.

Vi tilbyder selvfølgelig også konsulentassistance til alle processer.

Security Awareness Portal er det perfekte værktøj for Sikkerhedsansvarlige, DPO'er, IT Direktører, IT Chefer , IT revisionsfolk m.fl.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net