Portal Once

Virksomheden får stillet en egen branded Sikkerheds Awareness Portal op, og får foretaget en enkelt kampagne test, der defineres efter aftale. Virksomheden oplyser om IT politikker, IT events, awareness kampagner, nyhedsbreve, ønskede formularer, polls, tests og levering af rapporter etc. og vi udfærdiger på den baggrund strukturen og informationerne i portalen.

Løsningen kan købes baseret på perioden portalen skal anvendes, samt hvor mange timer vi skal levere til oplægning af indhold.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net