Security Awareness Portal for Rent

Virksomheden får en egen branded Sikkerheds Awareness Portal, der leveres med et introduktionskursus på 4 timer. Løsningen kommer med fuld teknisk support, til de maks 6 personer der har modtaget undervisning i løsningen. Virksomheden uploader egne IT politikker, IT events, awareness kampagner, nyhedsbreve, ønskede formularer, polls, tests og kan selv trække data ud til generering af rapporter f.eks. i Excel etc.

Løsningen kan købes baseret på perioden portalen skal anvendes. Vi kan selvfølgelig assistere med konsulentassistance, som afregnes baseret på timeforbrug.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net