As a Service

Virksomheden får en egen branded Sikkerheds Awareness Portal. Virksomheden oplyser om IT politikker, IT events, awareness kampagner, nyhedsbreve, ønskede formularer, polls, tests og levering af rapporter etc. og vi udfærdiger på den baggrund strukturen og informationerne i portalen.

Løsningen kan købes baseret på perioden portalen skal anvendes, samt hvor mange timer vi skal levere til oplægning af indhold.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net