Simuleret Phishing angreb

Foretag simulerede phishing angreb overfor jeres brugere
og se hvor i organisationen, at der skal sættes stærkere ind omkring Security Awareness træning.

Med værktøjer fra f.eks. KnowBe4, Sophos, F-Secure, Kaspersky o.m.a.  tilbyder vi simulerede phishingangreb på primært engelsk eller dansk, men andre sprog findes også. Man kan importere brugere fra AD via en CSV-fil og gruppere efter afdelinger, kendskab etc. Efter de simulerede phishingangreb, kan man nemt få et overblik over kampagnens resultater i en  administrationskonsol 

Der medfølger prækonfigurerede e-Mail Templates og man kan enten selv udfærdige versioner, eller overlade os til at udarbejde kampagner efter jeres individuelle ønsker.

Det er ganske nemt selv at udfærdige de phishingmails man ønsker at anvende til simulerede angreb, ligesom vi selvfølgelig gerne tilbyder design og oversættelse efter nærmere aftalt pris. Vi kan selvfølgelig også opsætte undervisning i Awareness omkring cybersecurity og GDPR, ligesom vi kan  udføre tests af undervisningens virkning hos brugerne. På den måde kan man kontinuerligt tilrettte undervisningen og tests, for at ramme så høj organisatorisk viden som muligt.

Klik her for priseksempler

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net