Testrapport i Excel

Tests kan f.eks. udføres således at man pr. afdeling stiller en række sikkerhedsspørgsmål, og efterfølgende kan se om særlige afdelinger behøver ekstraordinær gennemgang af sikkerhedsprocesser. Testresultaterne kan trækkes ud til Excel el. lign.og vises som diagrammer.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net