3 test spørgsmål - Eks.

Her kan du se et eksempel på hvordan brugeren kan se resultatet af sin test:

Bemærk at i denne test fremgår hvad det korrekte svar er, men det kan man slå fra og til, ligesom man også kan give vægtninger af svar i stedet for korrekt eller ukorrekt.

Svarene kan fra back-end eksporteres og man kan selv generere Excel rapporter fra data>

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net