3 test spørgsmål - Eks.

Her vises et eksempel på hvordan man kan opsætte 3 sikkerhedsspørgsmål, ud fra virksomhedens sikkerhedshåndbog.
Spørgsmålene kan opsættes så svarmulighederne får en procentuel vægtning, eller de kan opsættes som sandt eller falsk. det er også muligt at opsætte tekstfelter m.m.


Se hvordan disse tests ser ud ved besvarelse i front-end>

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net