3 sikkerhedspolitikker

Når en virksomhed har udarbejdet en IT sikkerhedshåndbog for medarbejderne og vel at mærke meldt politikkerne ud, så kan det være en fordel at teste om håndbogen er læst og forstået korrekt.

Vi har her lavet eksempler på 3 politikker som kunne indgå i en almindelig gennemsnitlig virksomhed, og som kan være noget som virksomheden ønsker at teste om medarbejderne har forstået og efterlever.

IT SIKKERHEDSHÅNDBOGEN:

§  7. Du må aldrig til nogen- heller ikke kolleger, virksomhedens ledelse eller eksterne konsulenter oplyse dit brugernavn og password til nogen af virksomhedens interne eller eksterne systemer eller portaler,- Heller ikke til de af vores eksterne partneres systemer, som du måtte have adgang til.

§ 10.Når man venter besøg, skal man bede vedkommende melde sin ankomst i receptionen, som kontakter dig, der derefter kan hente vedkommende. Selvom det er en person, som er kendt i huset, skal vedkommende altid ledsages i bygningen.

§ 13. Alle eksterne harddiske og USB nøgler betragtes som personlige. Finder du en USB nøgle på virksomhedens areal, må den under ingen omstændigheder undersøges eller anvendes hverken privat eller erhvervsmæssigt, men skal afleveres til IT afdelingen, som kan undersøge det nærmere på en sikker måde.

Se hvordan dette opsættes i Backend af security Awareness Portal >

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net