IT sikkerhedstest

I menuen til venstre kan du se eksempler på hvordan f.eks.3 sikkerhedspolitikker kan være formuleret i IT Sikkerhedshåndbogen til medarbejderne og hvordan man kan redigere spørgsmål om disse 3  sikkerhedspolitikker på Security Awareness Portal. Du kan se et eksempel på hvordan man for eksempel kan vælge, at vise testresultatet for brugeren,  og hvordan systemadministrator kan udtrække brugerbesvarelserne i PDF eller f.eks. anvende dem i Excel for rapportering til ledelse eller andre.

Når man udformer testen, kan man kan vælge, at brugeren får en vægtning af korrekthed eller besked om, at et svar er korrekt eller ukorrekt.Man kan vælge om brugeren skal have en mail med testresultatet og at IT afdelingen HR afdelingen eller andre via mail informeres samtidigt.Vi foreslår, at når man opbygger en test, at man da gør sig klart hvad målet med testen er?
Ønsker man at få redegjort for et vidensniveau blandt brugerne med udgangspunkt i IT politikkerne?
Ønsker man f.eks. at opbygge IT politikker omkring de svage sider man får afdækket omkring brugernes adfærd?

Tests kan også foretages, som en opfølgning på tidligere awareness kampagner og undervisning, der er afviklet i virksomheden.

Behøver man hjælp og inspiration til at få udfærdiget spørgsmål, så står vi selvfølgelig til rådighed med hjælp og vejledning eller specifik konsulentassistance,- også hvis man behøver hjælp til udfærdigelse af IT Politikker, IT guidelines og Security Compliance.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net