Security Awareness forløb

Vi kan hjælpe virksomheder til at planlægge og udføre security awareness og vi tilbyder en lang række "værktøjer", for at man kan nå i mål.

Undersøgelser viser at 80% af årsagerne til vellykkede angreb mod virksomheder, skyldes manglende awareness. På grund af de store elementer af Social Engineering i trusselbilledet, er det Security Awareness meget vigtigt og en god investering. Brugerne skal kende trusselsbilledet bedre og forstå, hvordan de skal arbejde og opføre sig sikkert , for at beskytte de værdier, som de også selv er en del af.

Ofte er der flere forskellige brugertyper i en virksomhed, nogle har forstået og interesserer sig for trusselsbilledet, andre har måske ringe interesse og forståelse. Der findes endda virksomheder hvor ledelsen eller andre grupper, ikke anerkender at sikkerhedsforskrifter også bør omfatte dem, som jo netop er dem de IT kriminelle går efter. Det handler om at få skabt en fælles anerkendelse og sikkerhedskultur, således at alle løfter niveauet i fællesskab.

Hvordan er Jeres brugeres adfærd og forståelse for IT sikkerhed? Trænger I til et løft? Har I metoder og værktøjer til at finde den eller de medarbejdere, der skal målrettes en nærmere indsats overfor? Test awarenessniveauet i virksomheden.

Vi kan bistå med udarbejdelse af en handlingsplan for awareness træning, både for eksisterende og nye medarbejdere.

Eksempler på elementer i et Security Awareness forløb (for priser klik her):

 • IT Guide m. gode råd - Vi kan med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle trusselsbillede, retningslinier og holdninger,- i et let forståeligt sprog udarbejde en brugervenlig IT Guide med oplistede gode råd.
 • Test - Vi kan teste Jeres brugere, hvor de f.eks. via multiple choice, kan svare på spørgsmål omkring virksomhedens IT sikkerhedspolitikker og retningslinjer.
 • Simuleret phishing -Der kan foretages simulerede phishingangreb på f.eks. dansk eller engelsk, for at se om brugerne reagerer efter forskrifterne.
 • Kampagnemateriale -Man kan ophænge plakater med retningslinjer, påmindelser eller gode råd. Vi udarbejder materialet i efter virksomhedens ønskede retningslinjer og med virksomhedens corporate ID og logo.
 • IT sikkerhedsundervisning
  IT sikkerhedsundervisning af nøglemedarbejdere 4 timer (5 timer incl. Pauser)
  Der tages udgangspunkt i virksomhedens værdier, IT Politik og trusselsbillede.
  Punkter der som udgangspunkt gennemgås:

  • Trusselsbilledet som det ser ud for Jeres branche og for virksomheden specifikt
  • Sikkerhedsregler og lovgivning
  • Adfærd, pressehåndtering og kriseplaner
  • Gode råd
  • Spørgsmål og svar
Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net