Opfølgning

Opfølgningen kan give fingerpeg til IT  og til HR afdelingen, om hvorvidt man er på rette spor, eller om man bør følge op med f.eks. ugens gode råd i indbakken eller gode råd ved log in.

Efter et mere intensivt forløb med sikkerheds kampagne tiltag, kan man lade forløbet aftage i en periode.

Derefter indledes fasen med stikprøver, efter f.eks. 2-3 måneder. Stikprøverne vil svare til de nævnte i Afklaringsfasen. Der skal til dette forløb, aftales repressalier og ros. De medarbejdere der agerer korrekt, skal vide at de er blevet testet og klarede sig godt og de som fejler skal irettesættes, eller advares (med mindre specifikke forskrifter ligger på området).

Opfølgning kan også være, at man som beskrevet under Afklaringsfasen, går mere specifikt i dialog med hver enkelt afdeling om deres processer, vidensniveau og værktøjer og ud fra det kortlægger, hvor der er behov for tiltag.

At føre Awareness kampagner, er en kontinuerlig process, som vi kan hjælpe med at inspirere til, skubbe i gang og sørge for løbende opfølgning til, men organisationen skal også selv foretage løbende tiltag, for altid at være ”up to date”….

Disse faser er ment som inspiration og der kan sagtens være individuelle behov, som vi selvfølgelig kan tage hensyn til.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net