Forberedelse

Når man forbereder en Security Awareness kampagne, er der nogle vigtige faser at gennemgå.

Hvilke politikker har virksomheden omkring informations- og it-sikkerhed?
Er de eksisterende IT Politikker tidssvarende og tilstrækkelige?
Følger IT Politikkerne lovgivningen og gængse standarder f.eks. ISO standarder?
Er der udgivet materiale til medarbejderne?
Redigeres det løbende f.eks. hvert halve år?
Skal medarbejderne give skriftligt tilsagn, om at have læst og forstået indholdet af virksomhedens politikker?
Er der opsat systemer, som kan tilsikre sig/ logge om politikkerne efterleves?
Hvilke repressalier er der sat, hvis medarbejderen ikke følger retningslinjerne og er medarbejderne oplyst om dette?

Vores test kan udarbejdes som støtteværktøj, for at tilrettelægge så målrettet og effektiv en kampagne som muligt.
Vi tilbyder konsulentassistance, hvis man behøver sparring til gennemgang af sikkerhedspolitikker, planlægning og opfølgning af kampagner. Ligesom vi også kan vurdere nuværende sikkerhedsniveauer i organisationen.

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net