Velkommen til Security Awareness Portal

Security Awareness Portal kan hjælpe små og store virksomheder og organisationer, samt DPO'er, med at iværksætte, planlægge og følge op på awareness kampagner. Sikkerhed og overholdelse af loven  er ikke sikret bedre end det svageste led

GDPR foreskriver i §32

"Passende og tilstrækkelig teknisk og organisatorisk compliance".


Mange virksomheder og uddannelsessteder, har store udfordringer, med at få skabt det rette vidensniveau bredt i organisationen. Det svageste led omkring informations og
IT- sikkerhed i organisationer, er derfor ofte brugerne.

Manglende viden eller kendskab til retningslinjer og lovgivning, kan bringe en organisations konkurrenceevne, medarbejderes, samarbejdspartneres og kunders integritet i fare, men kan også pådrage virksomheden markante bøder. 


Vi tilbyder en omfattende palette af muligheder indenfor security awareness, både undervisning, standaridiserede digitale kampagner, tests og specialdesignede undersøgelser og kampagner, op til større mere nuancerede internationale tests og flersprogede undervisninger og kampagner

På denne portal, findes gode basale råd om IT sikkerhed og begrebsforklaringer og tests, som er gratis til private.

Har virksomheden ikke defineret sine IT politikker, eller behøves en afsøgning af, om de er tilstrækkelige, så tilbyder vi  også konsulentassistance f.eks. for at man kan leve op til ISO- eller andre standarder.


Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net