Priser

Her er en række prisindikationer angivet, til inspiration for planlægning af et kampagneforløb. Se iøvrigt under awareness for inspiration til god planlægning.Øverst findes et par eksempler på sammensætninger af forløb og nederst de individuelle priser for hver type tiltag.
Bemærk at vi selvfølgelig gerne udarbejder individuelle tilbud.
Kontakt os gerne ved spørgsmål på Tlf. 45411446 eller på mail

Generelle priser

Plakater
10 ens A3 Plakater med f.eks. virksomhedens vigtigste sikkerhedsregler
incl. Virksomheden logo/ corporate ID                                                                                                                  Kr.    3.500,-

Elektronisk IT Guide

Individuelt udarbejdet elektronisk IT Guide for brugere med gode råd og retningslinjer evt. med få
forklarende illustrationer. IT Guiden udarbejdes på engelsk eller på dansk (8 A4 sider- ellers efter tilbud)         Kr.    6.800,-

Simulerede phishingangreb
Simulerede phishingangreb (ubegrænset) i et år pr. bruger :
25 - 100 brugere                                                                                                                                                  Kr.       115,-
101 - 500 brugere                                                                                                                                                Kr.         95,-
501+  brugere                                                                                                                                                      Kr.         86,-

Multiple choice test
1 multiple choice tests med op til f.eks. 15 spørgsmål (og op til 45 svarmuligheder),
med opsummerende rapport                                                                                                                               Kr.     2.500,-

2 multiple choice tests med op til f.eks. 15 spørgsmål i hver (og op til 45 svarmuligheder),
med opsummerende rapport                                                                                                                               Kr.     4.900,-

IT sikkerhedsundervisning
IT sikkerhedsundervisning af nøglemedarbejdere 4 timer (5 timer incl. Pauser)                                                 Kr.     9.800,-
Der tages udgangspunkt i virksomhedens værdier, IT Politik og trusselbillede.
Punkter der gennemgås:

 • Trusselsbilledet som det ser ud for branchen og virksomheden specifikt
 • Sikkerhedsregler og lovgivning
 • Adfærd, pressehåndtering og kriseplaner
 • Gode råd
 • Spørgsmål og svar

Omkring security Awarenessportal øvrige løsninger såsom gimmicks, fysisk hacking af virksomheden og egen eller "lånt" sikkerhedsportal, anbefaler vi at der indhentes et individuelt tilbud.

3 Priseksempler :

 • 2 årlige multiple choice tests med op til f.eks.15 spørgsmål (og 45 svarmuligheder),
  samt opsummerende rapport                                                                                                                      Kr.  4.900,-
 • 10 ens A3 Plakater med virksomhedens vigtigste sikkerhedsregler incl. 
  Virksomhedens logo/ corporate ID. 
  Individuelt udarbejdet elektronisk IT Guide for brugere evt. med få forklarende illustrationer (8 sider), 
  samt 2 årlige multiple choice tests med op til 15 spørgsmål (og 45 svarmuligheder),
  incl. opsummerende rapport                                                                                                                       Kr. 15.200,-
 • Individuelt udarbejdet elektronisk IT Guide for brugere evt. med få forklarende illustrationer (8 sider)
  2 årlige multiple choice tests med op til 15 spørgsmål (og 45 svarmuligheder),
  incl. opsummerende rapport 
  1 års ubegrænsede simulerede phishingangreb (mod eksempelvist 100 brugere)                                     Kr. 19.200,-

Alle priser er excl. moms og der tages forbehold for ændringer

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net