Simuleret Phishing angreb

Foretag simulerede phishing angreb overfor jeres brugere
og se hvor i organisationen, at der skal sættes stærkere ind omkring Security Awareness træning.

Bl.a. med værktøjet KnowBe4, tilbyder vi orkestrerede og individuelt designet simuleringer af phishing angreb på enten engelsk eller dansk. Man kan importere brugere fra AD via en CSV-fil og gruppere efter afdelinger, kendskab etc. Efter de simulerede phishingangreb, kan man nemt få et overblik over kampagnens resultater i administrationskonsollen.

Der medfølger prækonfigurerede e-Mail Templates på engelsk og man kan enten selv udfærdige danske versioner, eller overlade os til at udarbejde kampagner efter jeres individuelle ønsker.

Det er ganske nemt selv at udfærdige de phishingmails man ønsker at anvende til det simulerede angreb, ligesom vi selvfølgelig gerne tilbyder design og oversættelse efter nærmere aftalt pris.

Klik her for priseksempler

Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net