Velkommen til Security Awareness Portal

Security Awareness Portal kan hjælpe DPO'er, virksomheder og organisationer med at iværksætte, planlægge og følge op på awareness kampagner. På denne portal, findes gode basale råd om IT sikkerhed og begrebsforklaringer og tests, som er gratis til private.

Mange virksomheder og uddannelsessteder, har store udfordringer, med at få skabt det rette vidensniveau bredt i organisationen. Det svageste led omkring informations og
IT- sikkerhed i organisationer, er derfor ofte brugerne.

Manglende viden eller kendskab til retningslinjer og lovgivning, kan bringe en organisations konkurrenceevne, medarbejderes, samarbejdspartneres og kunders integritet i fare.


Vi tilbyder en omfattende palette af muligheder indenfor awareness kampagner, alt fra gratis test til private til mindre specialdesignede undersøgelser og kampagner, op til større mere nuancerede internationale tests og flersprogede kampagner.

Har virksomheden ikke defineret sine IT politikker, eller behøves en afsøgning af, om de er tilstrækkelige, så tilbyder vi  også konsulentassistance f.eks. for at man kan leve op til ISO- eller andre standarder.


Powered by wpsnet.com
Design based on CC-BY: html5up.net